پنج شنبه 01 آبان 1393

ورود اعضاءفیس پیج


نخستین شبکه اجتماعی پارسی زبانان ، با امکاناتی نامحدود - عضو شوید


موزیک پلیر فیس پیج

افرادیکه آنلاین هستند

جدیدا اتفاق افتاده است ...

 • آقا این تبلیغ وش اکسترا رو دیدین؟؟
  یعنی بهتر از این نمیشه همسایتو خارو خفیف کنی!!

  اول میگه:
  ببینم این لباسای من نیست که داری برمیداری؟ (یعنی خنگی)

  بعدش میگه:
  به نظرت تمیزیشو بوش فرق نداره؟ (یعنی تو کثیف و بدبویی)

  بعدش میگه:
  اینو بهت میدم(یعنی گدایی)

  بعدش میگه :
  به شرط اینکه قول بدی دیگه لباسای منو برنداری.(یعنی دزدی)

  باتشکر از پوست کلفت همسایه...!!
  4 ساعت 13 دقیقه پیش
 • یک دختر کوچک به داروخانه رفت و گفت: معجزه دارید؟
  معجزه ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟
  ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻡ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮ
  ﻣﯽ ﺷﻪ !
  ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻩ، ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ
  ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﻡ .
  ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ، ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ
  ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﯿﻢ.
  ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :
  ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ، ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯾﺪ .
  ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ
  ﺻﺪﺍﺋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟
  ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
  ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ
  ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺕ !
  ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ
  ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻬﯿﻪ
  ﮐﻨﻢ؟!
  ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮﺩ
  ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
  ﺷﺪ.
  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ .
  ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
  دکتر ارنست گروپ رئیس سابق بیمارستان هانوفر آلمان، چندی پیش این خاطره رو در یک کنفرانس علمی مطرح کرد ....

  و اون مرد جراح کسی نبود جز
  .... پروفسور مجید سمیعی
  4 ساعت 13 دقیقه پیش
 • ͡๏̯͡๏

  چند لحظه پیش یه زلزله اومد تو افغانستان هیج کس نمرد
  میدونین چــــــرا؟

  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  چون همشون تو ایرانن Smile))))

  نخند افغانی با توام ها (baffled)
  4 ساعت 13 دقیقه پیش
 • ﺧﺎﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺵ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺪﻩ
  ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ.
  ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺪﻡ.
  ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺩﻣﺶ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ، ﻫﻤﺸﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﺧﺎﻟﻪ
  ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺸﻮ ﺧﻮﺭﺩ.
  ﺍﻭﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍ ﺧﯿﺮﺕ ﺑﺪﻩ!!
  ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﮑﻤﺶ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ،
  ﺗﻮﺵ ﻣﺴﻬﻞ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺍﻻﻥ ﺍﯾﺰﯼ ﻻﯾﻒ ﺑﺴﺘﻢ :|
  4 ساعت 13 دقیقه پیش
 • امت


  ملت  عزیزان
  ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ!
  ﻟﻄﻔﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ
  ﺑﻨﺪﺍﺯﻳﺪ!  ﺭﻓﺘﮕﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺰﺀ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺒﻮﺩ!..
  4 ساعت 14 دقیقه پیش
 • ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
  ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ
  ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ ﺧﺐ !
  ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؟ |:
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
  ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ؟
  4 ساعت 14 دقیقه پیش
 • خدای مهربانم امروز اولین روز دومین ماه پاییز است و این دعای امروز من براى دوستانم:
  خداوند زیبایم.....
  برای شانه های خسته قدری عشق....
  برای گامهای مانده در ترديد قدری عزم....
  برای زخمها مرهم....
  برای اخمها لبخند....
  برای پرسش چشمان ما پاسخ....
  برای خواهش دستان ما باران....
  برای واژه ها گرما....
  برای خوابها رؤيا....
  برای اين همه سرگشتگی ايمان....
  برای اين همه بيگانگی الفت....
  برای بستگی آغاز....
  برای ظلمت جان، روشناييهای پی در پی...
  برای حيرت دل، آشناييهای پرمعنا....
  برای عشقهای خسته قدری روح....
  برای عزمهای مانده قدری راه...
  عطا كن
  آمین
  4 ساعت 15 دقیقه پیش
 • کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد . . .
  9 ساعت 22 دقیقه پیش
 • مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند
  اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست
  9 ساعت 23 دقیقه پیش
 • زندگی یعنی :
  ناخواسته به دنیا آمدن
  مخفیانه گریستن
  دیوانه وار عشق ورزیدن
  و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد ، مردن . . .
  9 ساعت 24 دقیقه پیش
 • من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم
  هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .
  "بیل گیتس"
  9 ساعت 24 دقیقه پیش
 • چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .
  9 ساعت 25 دقیقه پیش
 • انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛
  بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .
  9 ساعت 25 دقیقه پیش