شنبه 21 تیر 1393
سمیر
سمیر

سمیر

دوستان  تعداد دوستان : 121

آخرین حضور  آخرین حضور : 1 هفته پیش

آخرین گفتار
چیستان!

میان دو کاسه چوبین نو عروسی بناز خوابیده
جامه سبزو سرخ پوشیده بی محابا مدام خندیده

جواب بدهید؟
- 6 ماه پیش

اطلاعات اصلی

 • سن

  24

اطلاعات تماس

دوستان مشترک شما

 • شما هیچ دوست مشترکی ندارید

اینجا بوده اند

  0,14033,12722,7312,13530,4692,9257,13424,13293,11914,12810,10741,12906,2002,3392,12678,12575,12294,3642,9830
 • <br />تعداد دوستان :
 • Ziba<br />تعداد دوستان :29
 • ✘ faezeh ✘<br />تعداد دوستان :209
 • امیرمحمد<br />تعداد دوستان :1176
 • ماریا<br />تعداد دوستان :24
 • REZA<br />تعداد دوستان :218
 • سمیر<br />تعداد دوستان :121
 • Morteza ansari<br />تعداد دوستان :17
 • سینا<br />تعداد دوستان :58
 • 0124<br />تعداد دوستان :96
 • gavad<br />تعداد دوستان :48
 • amirhosein<br />تعداد دوستان :10
 • ما که رفتیم ...<br />تعداد دوستان :0
 • شایان عرفانیان<br />تعداد دوستان :207
 • mehrnoosh<br />تعداد دوستان :1244
 • nemesis<br />تعداد دوستان :51
 • behzad<br />تعداد دوستان :5
 • mohammad.ahmadian1375<br />تعداد دوستان :12
 • amir<br />تعداد دوستان :1
 • مریم<br />تعداد دوستان :158

گفتگو ها

هنوز بحثی وجود ندارد

موزیک پلیر فیس پیج

سمیر نام و نام خانوادگی

دوستان مشترک شما

 • شما هیچ دوست مشترکی ندارید

اینجا بوده اند

  0,14033,12722,7312,13530,4692,9257,13424,13293,11914,12810,10741,12906,2002,3392,12678,12575,12294,3642,9830
 • <br />تعداد دوستان :
 • Ziba<br />تعداد دوستان :29
 • ✘ faezeh ✘<br />تعداد دوستان :209
 • امیرمحمد<br />تعداد دوستان :1176
 • ماریا<br />تعداد دوستان :24
 • REZA<br />تعداد دوستان :218
 • سمیر<br />تعداد دوستان :121
 • Morteza ansari<br />تعداد دوستان :17
 • سینا<br />تعداد دوستان :58
 • 0124<br />تعداد دوستان :96
 • gavad<br />تعداد دوستان :48
 • amirhosein<br />تعداد دوستان :10
 • ما که رفتیم ...<br />تعداد دوستان :0
 • شایان عرفانیان<br />تعداد دوستان :207
 • mehrnoosh<br />تعداد دوستان :1244
 • nemesis<br />تعداد دوستان :51
 • behzad<br />تعداد دوستان :5
 • mohammad.ahmadian1375<br />تعداد دوستان :12
 • amir<br />تعداد دوستان :1
 • مریم<br />تعداد دوستان :158

گفتگو ها

هنوز بحثی وجود ندارد

اطلاعات اصلی

 • سن

  24

اطلاعات تماس

رویداد ها

هنوز رویدادی ایجاد نشده است و یا کاربری به شرکت در رویداد علاقمند نبوده است