جمعه 02 آبان 1393
سمیر
سمیر

سمیر

دوستان  تعداد دوستان : 121

آخرین حضور  آخرین حضور : 2 ماه پیش

آخرین گفتار
چیستان!

میان دو کاسه چوبین نو عروسی بناز خوابیده
جامه سبزو سرخ پوشیده بی محابا مدام خندیده

جواب بدهید؟
- 9 ماه پیش

اطلاعات اصلی

  • سن

    24

اطلاعات تماس

دوستان مشترک شما

  • شما هیچ دوست مشترکی ندارید

گفتگو ها

هنوز بحثی وجود ندارد

موزیک پلیر فیس پیج

سمیر نام و نام خانوادگی

دوستان مشترک شما

  • شما هیچ دوست مشترکی ندارید

گفتگو ها

هنوز بحثی وجود ندارد

اطلاعات اصلی

  • سن

    24

اطلاعات تماس

رویداد ها

هنوز رویدادی ایجاد نشده است و یا کاربری به شرکت در رویداد علاقمند نبوده است